Ochrona dobrego wizerunku w Internecie

kw. 5, 2022 Budowanie wizerunku

Ochrona dobrego wizerunku w Internecie

Ochrona dobrego wizerunku w Internecie, czy jest ważna? Internet jest miejscem, w którym można wszystko. Każdy ma prawo wypowiadać się na tematy, o których nawet wcześniej nie słyszał. Może obrażać, sprawiać przykrość, komentując zdjęcie, czy post. Każdy korzysta z wolności, która jak się wydaje nie ma granic. Próbuje przekonać siebie, iż to jak ludzie zachowują się w świecie online nie ma większego wpływu na ludzkie życie. Ciągle wydaje się, że to tylko zdjęcie wrzucone na Instagram dla zabawy, albo to tylko anonimowy komentarz. Czasami zdarzają się również sytuacje, w których ofiarą jest przedsiębiorstwo. Dlatego tak bardzo ważną rolę pełni ochrona dobrego wizerunku w Internecie.

Ochrona dobrego wizerunku w Internecie

Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy w Internecie

Przez to, że obecnie Internet jest miejscem, gdzie konsumenci uzyskują informacje na temat marki, świadczonych przez nią usług. To właśnie tam klienci umieszczają na jej temat opinie zarówno te pozytywne jak i negatywne i dzięki nim przyszli potencjalni klienci mogą ocenić, czy chcą skorzystać z jej usług. Dochodzi jednak także do sytuacji, gdzie zamieszczane tam informacje nie są rzetelnymi opiniami, a wręcz przeciwnie fałszywymi informacjami. Wówczas jest to naruszenie dóbr osobistych firmy, w których skład wchodzi renoma, wizerunek i dobre imię. Nierzadko zdarza się również sytuacja, gdzie osoba, która wystawia negatywny komentarz tak naprawdę nie miała styczności z ocenianą firmą. Działania takie mogą doprowadzić do utraty przez przedsiębiorstwo zaufania klientów oraz podważyć jego wiarygodność. Niezbędna jest więc ochrona dobrego wizerunku w Internecie.

Jak może zostać prowadzona ochrona dobrego wizerunku w Internecie?

Najłatwiejszą metodą na walkę z takimi sytuacjami jest zgłoszenie się do administratora strony internetowej, aby usunął treści, które naruszają dobry wizerunek marki w sieci. Według prawa ma on obowiązek niezwłocznie uniemożliwić do nich dostęp. Jak natomiast poznać dane osoby, która taki wpis zamieściła? Tutaj ponownie należy zgłosić się do administratora strony, aby podał on numer IP autora nieprawdziwych informacji.

Ochrona dobrego wizerunku w Internecie – jakie środki ochrony służą przedsiębiorcy?

Zgodnie z przepisami osobie, której prawa zostały naruszone służą środki ochronne w postaci powództwa o ustalenie zaniechanie usuniecie skutków naruszenie, zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę na cel społeczny. Zwykle w takich sytuacjach oprócz usunięcia nieprawdziwych informacji przedsiębiorcy żądają publicznego wyjaśnienia tej sytuacji, zwykle są to przeprosiny. Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, w której nie byłoby możliwe uzyskanie danych osoby, która dopuściła się owego czynu, można udać się na policję i zgłosić przestępstwo zniesławienia. Złożenie takie skargi wiąże się z rozpoczęciem postepowania karnego. Sprawy tego typu zwykle trwają długo. Jednak należy pamiętać, że dobra osobiste są chronione przez prawo. Warto więc walczyć o swoją dobrą renomę, która bardzo często budowana jest latami. Ze względu na to, że Internet jest obecnie głównym miejscem promocji marki, bardzo ważna jest ochrona dobrego wizerunku w Internecie.

Ochrona dobrego wizerunku w Internecie, dlaczego jest tak ważna

Jakie są rodzaje koncepcji ochrony dóbr osobistych?

  • Istnieją dwie koncepcje dotyczące ochrony dóbr osobistych, oto one:
    Koncepcja subiektywna – skupia się ona na uczuciach i doznaniach osoby poszkodowanej, bierze się tutaj pod uwagę reakcje indywidualne.
  • Koncepcja obiektywna – stara się ona stworzyć reguły obiektywne, które oparte są
    o przepisy prawne. Koncepcja ta bierze pod uwagę również funkcjonujące
    w społeczeństwie normy moralne i etyczne.

Nie ma jednej odpowiedzi, która z nich jest właściwa, jednak sądy częściej skłaniają się ku koncepcji obiektywnej.

Ochrona dobrego wizerunku w Internecie – jak jej dochodzić?

Do przesłanek jakie muszą zostać spełnione, jeśli mowa o naruszeniu dóbr osobistych należą istnienie dobra osobistego, zagrożenie bądź naruszenie dobra osobistego, bezprawność zagrożenia lub naruszenia. Przedsiębiorca, który dochodzi swoich praw musi wykazać, że doszło do naruszenia określonego dobra osobistego, jednocześnie musi on określić na czym to naruszenie polegało. Stan zagrożenia nie jest tożsamy z naruszeniem dobra, jednak może do niego prowadzić. W przypadku oceny naruszenia dobra brane są pod uwagę zwyczaje oraz wartości, które obowiązują w danym społeczeństwie.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *